REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO<br /> www.obiektiv.com

Sklep internetowy, działający pod adresem www.obiektiv.com prowadzony jest przez firmę OBIEKTIV, reprezentowaną przez Pana Piotra Zwarycza  z siedzibą w Tarnowskich Górach 42-600, przy ul. Andersa 29/30, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9491903175, REGON 241470325
zwaną dalej Sprzedającym.

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w przypadku przelewu bankowego – po zaksięgowaniu pełnej wpłaty na konto Sprzedającego.

§2
Przedmiot działalności

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.firegraphics.art prowadzi sprzedaż detaliczną książek za pośrednictwem Internetu. Sprzedaż wysyłkowa obejmuje terytorium całej Europy.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

§3
Definicje

 1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego dostępnego na stronie www.obiektiv.com, w tym w szczególności dokonująca zakupów;
 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego obiektiv.com, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, sposób dostawy, formy płatności;
 • Sklep – prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.obiektiv.com;
 • Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym misja-szwecja.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
 • Czas realizacji zamówienia – okres, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu dostawę;
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

§4
Zamawianie towaru, przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Informacje o produktach Sklep internetowy zamieszcza na stronie www.firegraphics.art
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane bezpośrednio poprzez stronę internetową www.obiektiv.com. Klient, składając zamówienie za pomocą strony internetowej www.firegraphics.art  kupuje towar zgodny z opisem na Stronie produktowej.
 3. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży zamawianego towaru. W odpowiedzi Sklep wysyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. O zmianie statusu zamówienia (kolejnych etapach jego realizacji) Klient jest informowany pocztą elektroniczną.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w szczególnych przypadkach bez podania przyczyny, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego.
 5. Jeżeli Klient życzy sobie, aby wystawiono mu fakturę VAT, przesyła wiadomość na adres e-mail: foto@obiektiv.com.art wraz z podaniem danych.

§5
Cena towaru

 1. Wszystkie ceny książek w Sklepie są cenami brutto i zawierają 5% podatek VAT. Ceny te obejmują również koszty dostawy, jeżeli zamówienie realizowane jest na terenie Polski.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen książek, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§6
Formy płatności

Klient może wybrać następującą formę płatności za zamówiony towar:

 1. Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie.
  Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);
 2. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line.
  Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata).

§7
Warunki dostawy, czas realizacji

 1. Czas realizacji zamówienia przez Sklep trwa nie dłużej niż 2 dni robocze od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.
  Wysyłka zamówionych obrazów realizowana jest w ciągu 14 dni roboczych. W przypadku wydruków do 7 dni roboczych.
 2. Dostawy realizujemy na terytorium Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej bezpłatnie. Dostawy do innych krajów realizowane są odpłatnie.
 3. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w czasie, o którym mowa w punkcie 1, z przyczyn niezależnych od Sklepu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

§8
Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. Wszystkie książki oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do sprzedaży. Sklep zobowiązuje się dostarczyć Klientowi, z którym zawarł umowę sprzedaży, rzeczy bez wad.
 2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionego towaru. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, przesyłając na adres poczty elektronicznej: foto@obiektiv.com. Sklep niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Klientowi potwierdzenie w postaci zwrotnej wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.
 3. Zwracany towar należy odesłać przesyłką pocztową na adres  Sprzedającego najpóźniej w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zwracane towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, nieuszkodzonym i bez śladów użycia.
 4.  Zwrot należności za zwrócony towar nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Koszty odesłania towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 6. Jeśli Klient zwraca całe zamówienie, Sklep oddaje kupującemu nie tylko cenę towaru, ale także kwotę wydaną na jego dostarczenie do nabywcy (przesyłka od Sklepu do Klienta). Korzystając z prawa do zwrotu, Klient płaci więc jedynie za odesłanie towaru do Sklepu (przesyłka od Klienta do Sklepu). W przypadku, gdy Klient zwraca tylko część zamówienia (np. jeden z trzech zamówionych produktów), sprzedawca oddaje kupującemu tylko cenę towaru.

§9
Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z zamówieniem.
 2. Reklamowany towar po zgłoszeniu Sprzedającemu drogą mailową: foto@obiektiv.com lub telefonicznie pod numerem 503 020 988 należy odesłać przesyłką pocztową na adres Sprzedającego wraz z opisem przyczyn reklamacji. Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem.
 3. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od złożenia reklamacji. Jeżeli sprawa będzie wymagała opinii uprawnionego rzeczoznawcy lub ekspertyzy firmy zewnętrznej, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni kalendarzowych. Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, żądanie zostaje automatycznie uznane za uzasadnione.
 4. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.

Powrót na stronę sklepu