Górnicy - szolą w dół

Górnicy - szolą w dół

Informacje o projekcie

Fotografie zaprezentowane w projekcie to efekt dokumentowania w latach 2014 – 2019 niebezpiecznej i trudnej codzienności w kopalniach węgla na Śląsku. Z aparatem towarzyszyłem górnikom podczas ich „czarnej roboty“. Wielu z nich to już trzecie pokolenie, które spędza swoje życie w pyle węglowym. W ciemności, kilkaset metrów pod ziemią, w trudnych warunkach klimatycznych: temperaturze sięgającej ponad 30 stopni Celsjusza i wysokiej wilgotności. To brudna, hałaśliwa i niebezpieczna „grubowa“ rzeczywistość szychty śląskiego górnika, ale i ekscytujący podziemny świat odważnych, silnych i odpowiedzialnych.